Separator LAMELLA

16.LI-0085

Opis produktu

Opis

Separatory Lamella do mechanicznego oczyszczania wód jak i ścieków z znajdujących się w nich zawiesin stworzono w celu efektywnej separacji mediów. Urządzenia te stworzono z myślą o redukcji powierzchni w stosunku do klasycznych osadników przy zachowaniu jak największej efektywności ich działania.

Sposób działania

Doprowadzane medium (pompowo lub grawitacyjnie) na Separator Lamella kierowane jest na płyty osadcze. Specjalnie zaprojektowane płyty wymuszają przepływ oczyszczanego medium od dołu ku górze. Na płytach osadczych następuje zatrzymanie rozdzielonej zawiesiny oraz jej sedymentacja pod wpływem własnego ciężaru w dolnej części urządzenie. Oczyszczone medium pozbawione zawiesiny przepływa w górną część urządzenia skąd za pomocą koryta zbiorczego odprowadzane jest poza urządzenie.

Wyposażenie

W zależności od potrzeb urządzenie może zostać wyposażone w:

  • flokulator dynamiczny,
  • zagęszczacz osadów,
  • pakiet zimowy (pozwalający pracować urządzeniu w temperaturze -30oC.

Zalety

  • Możliwość dostosowania urządzenia do indywidualnych potrzeb,
  • Możliwość zastosowania jako urządzenie kompaktowe czy też adaptacja istniejących osadników,
  • Proces realizowany w sposób mechaniczny,
  • Wysoka efektywność separacji,
  • Możliwość połączenia urządzenia wraz z innymi urządzeniami

Zadaj pytanie >>